Norske helligdager 2024Dato
norFørste nyttårsdag2024-01-01
Palmesøndag2024-03-24
Skjærtorsdag2024-03-28
Langfredag2024-03-29
nor1 påskedag2024-03-31
2 påskedag2024-04-01
nor1 mai, Offentlig høytidsdag2024-05-01
Kristi Himmelfartsdag2024-05-09
norGrunnlovsdag2024-05-17
nor1 første pinsedag2024-05-19
2 første pinsedag2024-05-20
nor1 Juledag2024-12-25
2 Juledag2024-12-26

Søk - Norske helligdager


 

Norske helligdager


Helligdager i Norge er fastsatt ved lov om helligdager og inkluderer alle søndager som helligdager. Tradisjonelt markeres de kristne dagene ved å feire gudstjeneste. Dette er dager for hvile, og de fleste arbeidstakere har fri, og butikker er stengt.

Norske Helligdager


Norske helligdager er tid for fellesskap, refleksjon og feiring. Disse dagene markerer ulike historiske hendelser, religiøse seremonier og tradisjoner som er viktige for det norske folket. Her er en oversikt over noen av de mest betydningsfulle norske helligdagene:
  1. Nyttårsdagen (1. januar): Nyttårsdagen er en tid for å ønske det nye året velkommen med festligheter og feiringer. Mange samles med venner og familie for å spise godt og skåle for det nye året.
  2. Palmesøndag: Palmesøndag markerer inngangen til påskeuken og Jesu Kristi triumferende inngang i Jerusalem. Det er en viktig dag i den kristne kalenderen og markeres med religiøse seremonier og gudstjenester.
  3. Skjærtorsdag: Skjærtorsdag er dagen da Jesus Kristus ifølge kristen tradisjon innsatte nattverden. Dagen markeres med gudstjenester og religiøse seremonier.
  4. Langfredag: Langfredag er dagen da Jesus Kristus ifølge kristen tro ble korsfestet og døde på korset. Det er en dag for ettertanke og religiøs refleksjon.
  5. Påskeaften: Påskeaften er dagen før påskedagen og markeres med ulike tradisjoner og forberedelser til påskefeiringen. Mange deltar i påskegudstjenester og familieaktiviteter.
  6. Første mai: Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag og markeres med demonstrasjoner, tog og politiske arrangementer.
  7. Nasjonaldagen (17. mai): Nasjonaldagen feires til minne om Grunnloven av 1814 og markeres med barnetog, flaggheising, taler og nasjonale festligheter over hele landet.
  8. Julaften (24. desember): Julaften er dagen før jul og feires med familie, juleforberedelser, gudstjenester og tradisjonelle juleaktiviteter.
Dette er bare noen av de mange helligdagene som feires i Norge. Hver helligdag har sin egen unike betydning og tradisjoner, men alle er en tid for fellesskap og feiring.