Offisielle Norske flaggdager 2024Dato
norNyttårsdag2024-01-01
norH.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag2024-01-21
norSamefolkets dag2024-02-06
norH.M. Kong Harald Vs fødselsdag2024-02-21
nor1. påskedag2024-03-31
nor1. mai. Offentlig høytidsdag, arbeidernes internasjonale kampdag2024-05-01
norFrigjøringsdagen 19452024-05-08
norGrunnlovsdagen2024-05-17
nor1. pinsedag2024-05-19
norUnionsoppløsningen 19052024-06-07
norH.M. Dronning Sonjas fødselsdag2024-07-04
norH.K.H. Kronprins Haakons fødselsdag2024-07-20
norOlsokdagen2024-07-29
norH.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag2024-08-19
nor1. juledag2024-12-25
Andre Norske flaggdager 2024Dato
Dessuten kan der også flagges med statsflagg ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig.

Derimot må statsflagget ikke heises ved høytideligheter av helt privat karakter uten i forbindelse med vedkommende statsinstitusjons utøvende virksomhet.

Norske flaggdager


 

Offentlig og privat flagging i Norge


Det er ganske strenge regler for hvordan flagget skal brukes i offentlige sammenhenger i Norge. For privatpersoner er imidlertid bruken av flagget svært fri. Du kan flagge når du vil, men det er god folks anstendighet å følge reglene for hvordan flagget skal behandles.