Navnedag i dag 8. Juli


Navnet Synnøve og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Synnøves navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

SynnøveSynnøves navnedag er 8. Juli
Kilde: AI
Synnøve er et norsk jentenavn med norrøn opprinnelse. Navnet består av to deler, "syn" som betyr "sannhet" og "nøve" som betyr "ny". Synnøve kan dermed tolkes som "den som bringer sannhet på nytt" eller "den som skaper ny sannhet". Navnet har en sterk og vakker klang, og assosieres gjerne med styrke, ærlighet og visdom. Synnøve er et tidløst navn som har vært populært i Norge i mange generasjoner, og bærere av navnet blir ofte sett på som modige og pålitelige personer.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 8. Juli? | Når er Synnøves navnedag? | Hvilken dato heter Synnøves navnedag? | Navnedag Synnøve | Synnøve navnedag | Synnøve navn