Navnedag i dag 14. Juli


Navnet Solfrid og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Solfrids navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

SolfridSolfrids navnedag er 14. Juli
Kilde: AI
Solfrid er et norsk jentenavn som har norrøn opprinnelse. Navnet består av elementene "sol" og "frid", hvor "sol" refererer til solen og "frid" betyr vakker eller vakker. Dermed kan Solfrid tolkes som "den vakre solen" eller "den vakre lyset". Navnet Solfrid har en positiv og lysende betydning, og det assosieres gjerne med varme, glede og positiv energi. Solfrid er et relativt sjeldent navn i dagens samfunn, men det bærer med seg en sterk og vakker symbolikk.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 14. Juli? | Når er Solfrids navnedag? | Hvilken dato heter Solfrids navnedag? | Navnedag Solfrid | Solfrid navnedag | Solfrid navn