Navnedag i dag 4. Januar


Navnet Roar og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Roars navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

RoarRoars navnedag er 4. Januar
Kilde: AI
Navnet Roar er et norsk mannsnavn med opprinnelse i norrøn tid. Det kommer fra det norrøne ordet "róðr", som betyr "åre". Roar kan dermed tolkes som en som styrer eller roer båten, og navnet kan derfor assosieres med egenskaper som lederskap, styrke og handlekraft. I dagens samfunn er Roar et relativt vanlig navn i Norge og brukes fortsatt. Navnet Roar har en sterk og maskulin klang, og personer med dette navnet kan ofte oppfattes som handlekraftige og pålitelige.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 4. Januar? | Når er Roars navnedag? | Hvilken dato heter Roars navnedag? | Navnedag Roar | Roar navnedag | Roar navn