Navnedag i dag 18. Januar


Navnet Hildur og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Hildurs navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

HildurHildurs navnedag er 18. Januar
Kilde: AI
Hildur er et gammelt nordisk navn med norrøn opprinnelse. Navnet Hildur er sammensatt av ordene "hildr", som betyr strid eller kamp, og "ur", som betyr gudinne. Dermed kan navnet tolkes som "krigsgudinne" eller "den som kjemper". Hildur er et sterkt og kraftfullt navn med historiske røtter. Navnet assosieres ofte med styrke, mot og beskyttelse. I dag brukes navnet Hildur fortsatt i noen nordiske land, og det er et navn som bærer med seg en aura av ære og kraft.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 18. Januar? | Når er Hildurs navnedag? | Hvilken dato heter Hildurs navnedag? | Navnedag Hildur | Hildur navnedag | Hildur navn