Navnedag i dag 17. Juli


Navnet Gorm og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Gorms navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

GormGorms navnedag er 17. Juli
Kilde: AI
Navnet Gorm er et gammeldansk navn med norrøn opprinnelse. Det antas at navnet kommer fra det norrøne ordet "garmr" som betyr "ulv" eller "bråkete". Gorm ble først kjent gjennom Gorm den gamle, som var en dansk konge på 900-tallet. Navnet Gorm assosieres derfor ofte med styrke, kongelighet og historie. I dag er navnet relativt sjeldent, men har en sterk og stolt klang som kan gi assosiasjoner til fortidens storhet.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 17. Juli? | Når er Gorms navnedag? | Hvilken dato heter Gorms navnedag? | Navnedag Gorm | Gorm navnedag | Gorm navn