Navnedag i dag 21. Juni


Navnet Agnar og dets betydning fra flere forskjellige kilder er beskrevet nedenfor. Her er også datoene for Agnars navnedag.

AI er kunstig intelligens og den bør ikke stoles 100% på når det gjelder sannhet, men den er der for nysgjerrige.

AgnarAgnars navnedag er 21. Juni
Kilde: AI
Agnar er et gammelt nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet Agnar består av ordene "ag" som betyr skarpsindig eller skarp, og "nár" som betyr død. Dermed kan navnet tolkes som en som har skarp innsikt eller som er skarp som døden. Agnar er et kraftfullt og maskulint navn med historiske røtter, og det kan assosieres med styrke, visdom og besluttsomhet. Navnet Agnar har en tidløs og solid klang som gir assosiasjoner til nordisk mytologi og vikingtiden.
Se navnedagskalenderen
Vanlige søk på denne siden er:
Hvem har navnedag 21. Juni? | Når er Agnars navnedag? | Hvilken dato heter Agnars navnedag? | Navnedag Agnar | Agnar navnedag | Agnar navn